брокер

Брокер – професия с предизвикателство

Брокер – научете повече за тази професия

Често чуваме думата брокер, но наясно ли сме с особеностите на тази професия?

Брокерът е напълно независим играч в извънборсовите финансови или нефинансови пазари. Ролята му основно се състои в осигуряване на контактна точка с клиентите, които искат да купуват или продават финансови или нефинансови продукти.

брокер

Регулаторните ограничения изискват брокерът да действа като чист посредник, който не заема позиции или не се занимава с рискове на финансовите пазари. Работейки в сърцето на пазарите, брокерът е в постоянен контакт с водещи играчи в големите финансови центрове (банки, застрахователни компании, големи частни компании за имоти и др.), което дава възможност за уникално, всеобхватно познаване на финансовите пазари.

Неговите главни функции са:

• Осигуряване на пазарна ликвидност и бързо реагиране на нуждите на клиентите,
• Спазване на поверителен характер на услугите, договорите и транзакциите на клиентите.

Брокерът получава комисионна за всяка клиентска сделка.

Желанията на клиентите изискват изтънчена експертиза от страна на брокера, за да отговори изцяло на нуждите им.

Това включва:

• Перфектно познаване на финансовите и имотните пазари,
• Добро разбиране на нуждите и целите на конкретните клиенти,
• Осигуряване на висококачествено обслужване с висока добавена стойност.

Да си брокер е предизвикателство в бързо развиващия се свят на финансово и имотно посредничество, като е нужно да се спазват основните принципи на конфиденциалност, експертност в дадената сфера, компетентност и качество в услугата.

Всеки ли може да стане брокер?

брокер

Работните места за позиция брокер се предлагат от агенции за набиране на персонал и сайтове за работа, в местни и национални вестници. За брокерите се предлагат структурирани програми за обучение – са от съществено значение за бъдещата кариерна работа.

Това е динамична професия, която изисква отдаденост и често е с ненормирано работно време! Тя е за хора, които са комбинативни, лоялни и търсещи добри доходи!

Доверете се на нашите брокери!