жилище в Русе

Покупка на жилище в Русе – какво трябва да знаете?

Една актуална тема: Какво трябва да знаете при покупка на жилище в Русе?

Пазарът на недвижими имоти днес е много богат на предлагане и търсене, което прави тази област свързана с множество финансови рискове. Възможно е лесно да станете обект на измама, ако работите без агенция за недвижими имоти. Много безскрупулни собственици се опитват да извършват уж законни, но нечисти сделки или да продават имот като подвеждат купувача или надценяват реалната стойност на жилището си. Гражданите, които са изправени пред покупката на жилище в Русе сами, доста трудно могат да разберат всички специфики на сделката. Това, което е необходимо да направите е да имате контрол над ситуацията и да внимавате при подписването на документи. Покупката на ново жилище в Русе може да се превърне в радостно събитие ако ползвате услугите на Сиана Имоти Русе.

Приоритетна цел – какво жилище в Русе искате да купите?

Запомнете – самото жилище и земята под него са напълно различни обекти в целия недвижим имот, всяка от тях има отделен кадастрален номер. Преди да се пристъпи към по-щателна проверка на жилището и да се уточнят условията за покупко-продажба, купувачът трябва да бъде запознат с някои документи, които се приготвят предварително от продавача през агенцията.

А именно:

Нотариален акт за собственост върху къщата и земята;
Разрешение за пускане в експлоатация на сградата;
Документи, посочващи основанията за получаване на имуществени права (например договор за покупка, дарение, удостоверение за наследство и др.);
План на земята и жилището;
Кадастрален план;
Документ относно липсата или наличието на тежести;
Извлечения, че няма дългове за общински плащания;
Нотариално заверено съгласие на съпруг/-а за сключване на сделката или на същия документ от всеки съсобственик на имота;
Договор за продажба на жилище и парцел.

Има и други документи, изброяваме само основните, за да се убедите, защо трябва да се доверите на Сиана Имоти Русе.