Продавам земеделска земя – какво трябва да знам

Продавам земеделска земя, какво да правя? Много хора ни търсят с този въпрос. Всеки има някакви земи, които предците са му оставили. Изискват се средства, усилия и много енергия за обработката и използването им. За това и доста хора искат да продадат своите земеделски земи или парцели в Русе и региона.

Има ли пазар на земеделска земя

земеделска земяДа, определено търсенето е факт. Земите са ограничен ресурс, който няма как да се появи от нищото. Много хора избират инвестицията в тях, защото търсенето и цените се увеличават правопропорционално на времето.

Освен за инвестиция , тази недвижима собственост е полезна и много желана от земеделските стопани. Те постоянно разширяват владенията си, за да получават по-добри субсидии от Европа и за да задоволят нуждите на пазара. От количеството земя зависи техния добив и печалбата, която ще получат.

Какви цени на земеделска земя мога да очаквам

Цена на земеделска земя се дава след като се вземат предвид нейните характеристики. Много важно е разположението на имота, дали има път и до каква инфраструктура има достъп. След това е от значение размерът на самата земя. Прекалено големи или прекалено малки площи са по-трудни за продаване.

Цената е пряко зависима от категорията на земеделската земя. Както сме писали в блога на Сиана Имоти Русе, тази категория определя качествата на земята. Колкото по-добра е категорията, толкова по-добра е и цената, която ще получите за собствеността си.

Необходими документи при продажба на земеделска земя

  1. Доказателство за собственост на имота – нотариален акт за собственост, договор за делба или решение на поземлена комисия.
  • Нотариален акт за собственост – това са документи, които се издават на собствениците, след като земята им е била възстановена. Разполагате и с нотариален акт, ако сте придобили земята от някой, на когото вече е възстановена.
  • Договор за делба – когато една земя е собственост на няколко души се прави доброволна или съдебна делба, за да може всеки да се разпорежда със своята част. С този документ се доказва, че правомерно сте придобили собственост върху своята част и тя е отделена от собствеността на другите.
  • Решение на поземлена комисия е най-масовия документ, с който разполагат хората. Когато земята е възстановена от поземлената комисия, собствениците получават такова решение, за да доказват собствеността си. Може да си извадите и препис срещу минимална такса от поземлената комисия по местонахождение на имота.
  1. Актуална скица на земята – издава се от поземлената комисия или от АГКК  тя е с валидност от 6 месеца.
  2. Данъчна оценка на имота – издава се от съответната община на база удостоверение на характеристиките на вашата земя. Удостоверението се получава от поземлена комисия или от АГКК.
  3. Декларация по чл. 25 ал.8 от ЗННД – ще получите тази декларация при нотариус, по време на изповядването на сделката. С нея се удостоверява гражданството на лицето.
  4. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – също се получава от нотариуса. С нея се удостоверява дали има задължения, които подлежат на принудително вземане или не.

В определени случаи може да имате нужда и от: заверено от нотариус пълномощно, декларация за идентичност на имената, удостоверение за вещна тежест и удостоверение за наследници.

Аз вече знам какво да правя, ако продавам земеделска земя, а ти?