имотен пазар състояние

Анализ и състояние на Русенския имотен пазар. Възстановяването е бавно, но сигурно през 2014 година

В това четиво професионалистите, посредници в покупко – продажбата на имоти от Сиана Недвижими Имоти Русе, ще Ви дадат своята прогноза за честотата на имотните сделките през 2014 година, предоставяйки на Вашето внимание анализ на състоянието на пазара на имоти в крайдунавския град Русе.

анализ на имотния пазарОчакванията ни са за плавно, но за сметка на това стабилно възстановяване на състоянието на русенския имотен пазар в Русе и областта, която тенденция започна през изминалата година. Това се изразява в нарастване на реализираните продажби главно на жилищни имоти и все по – интензивните запитвания за оферти за малки бизнес имоти. Все още нестабилен и без особено нарастнал интерес към него е сегментът на производствените имоти, складовите площи и имотите, подходящи за представителство на търговски дружества – офисите.
Анализът на пазара на недвижими имоти в Русе доведе до извода, че най – висок е темпът на възстановяване в сегмента на луксозните жилищни имоти, както и в сегмента на малките имоти в състояние за генерален ремонт и подходящи за отдаване под наем. Индикации за това ни дава нарастналата активност при търсенето и покупката на такива имоти през цялата 2013 година. Възстановяването на броя на имотните сделки в тези сегменти ще бъде по – бърз в сравнение с останалите сегменти от жилищния пазар.

Пазарът на имоти в Русе не може да се радва на интензитета на имотните сделки, който постига пазарът на недвижими имоти в София, което е лесно обяснимо с високата концентрация на инвсетитори в столицата, както и с факта, че много от хората от активното поколение се изселват и търсят работа в двумилионния град. Но интересът към инвестиции в имоти в Русе се ръководи от факта, че Дунав мост е основната пътна артерия към Европа, а градът е разположен на границата с Румъния и само на 60 километра по магистрала от румънската столица Букурещ, тримилионен град с безкрайни възможности за бизнес, където цените на недвижимите имоти са в пъти по – високи от тези в Русе. Това от само себе си дава прекрасната възможност на работещите там за изгодна покупка на жилищен имот или бизнес имот в нашия крайдунавски град.

имотен пазар състояниеСъществена промяна на цените на имотите за продан не се очаква, като прогнозата е те да запазят стабилност, което ще покаже категорично, че дъното отдавна е достигнато и че пазарът на имоти навлиза в един нов, следващ етап от своето развитие.
Голяма част от потенциалните купувачи, които разполагат с необходимите за такава инвестиция средства, но отлагат във времето плануваната покупка на имот, ще се завърнат активно на пазара, сключвайки изгодни имотни сделки през 2014 година.

Пазарът ще продължи да се ръководи от купувачи, наши сънародници, работещи в други страни, както и от чуждестранни инвеститори, оценяващи добрия бизнес климат у нас.
Всички тези взаимнодопълващи се процеси са повлияни от непрекъснатото подобряване на условията по ипотечните кредити, което е устойчива политика на банките и улеснява достъпа на клиентите, търсещи недвижим имот до така желаното финансиране.