Ипотека и закупуване на жилище – важни подробности

Ипотека и закупуване на жилище – никога не е късно да научите нещо полезно

В България с ипотека се купува жилище. Тоест става дума за вариант за покупка на недвижим имот в процес на изграждане.
В България повечето банки предоставят при различни условия ипотечен заем.  По-малките играчи също участват в процеса за отпускане на жилищните кредити.

Става дума за:

• Дълъг срок на погасяване на кредита – до 30 години
• Преференциален лихвен процент – при превод на работна заплата в дадената банка, получавате и допълнителни отстъпки,  както при ползване на застраховка,така и на кредитните вноски и сметки.
• Прозрачно ценообразуване – референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка.
Всяка банка предлага различни опции, които са видни на сайта на банката, но е по-добре да се направи среща с консултант в институцията за всеки конкретен случай.

Ипотека

Въпреки факта, че ипотеката е заем, то тя е изгодна за банките.

В крайна сметка, такива кредитополучатели са много дисциплинирани и платежоспособни, спазват сроковете поставени им от финансовата институция на която са се доверили.
Но трябва да се знае, че всяка банка има определени изисквания.
Кредитополучателите трябва да са на възраст поне 20 – 21 години към момента на получаване на ипотеката и не повече от 65 – 70 години към момента на погасяване. И, разбира се, доходът е важен.

Ипотека

 

При покупка на жилище с ипотека, човек трябва да разполага със собствени средства, които кредитополучателят планира да инвестира в закупуването на апартамент. Обикновено това е не по-малко от 20 на сто от стойността на апартамента. Колкото повече има – толкова по-ниска е цената на ипотеката.
При отпускане на ипотека някои банки изискват гаранти – хора, които ще бъдат задължени да изплатят кредита, ако кредитополучателят не може да се справи с вноските.

 

Кредитите могат да се изплащат до двадесет-тридесет години.
Доста дълъг период от време, но всеки може сам да прецени дали му е нужна ипотека при закупуване на жилище.