Какво се крие зад Акт 14, Акт 15 и Акт 16

Какво се крие зад Акт 14, Акт 15 и Акт 16Щом се намирате на страницата на Сиана Недвижими Имоти Русе, Вие най-вероятно желаете да купите жилище, офис, парцел и т.н. Освен въпросът за стойността му, за Данъци при сделка с недвижим имот, Вие трябва да се интересувате и от законността му. А тя се удостоверява с някой документи. Най-основното нещо, което трябва да притежава една сграда се нарича Акт Образец. Какво се крие зад акт 14, акт 15 и акт 16? Вероятно сте чували за подобни актове, но разликата между тях Ви е мъглива. Ако трябва да сме възможно най-точни, но и лесни за разбиране, един акт отговаря на даден етап от развитието на една сграда преди тя да е готова за нанасяне.

Всички тези актове образци са регулирани от ЗУТ – закон за устройство на територията. Има различни изисквания за придобиването на отделен Акт, като точните мерки зависят от това,  в коя категория попада сградата. Например модерното строителство на жилища спада в четвърта или пета категория. Ако строежът е наистина голям, той може да попадне и в трета категория.

Какво се крие зад Акт 14, Акт 15 или Акт 16? Истината е, че тези актове служат за контрол на строителството в отделните етапи от градежа. С всеки от тях се гарантира, че сградата отговаря на установените нормативни уредби за съответния етап.

Актовете вървят във възходящ ред – акт 14, акт 15 и акт 16.

Какво се крие зад Акт 14, Акт 15 и Акт 16По пътя на логиката, първият акт, с който трябва да се сдобиете е Акт 14. Накратко казано, той съответства на фазата „груб строеж“. С този документ удостоверявате, че проектът за вашата сграда е одобрен и отговаря на всички изисквания, т.е. той е приет и започва изпълняването на конструкцията. Хората, които съставят Акт 14 са инвеститор, възлагащ строежа, строителен надзор в лицето на консултант, както и проектант.

Този документ е важен за вас, не толкова, за да ползвате сградата по някакъв начин, тъй като тя тепърва ще се реализира, а за да сте влезли в собственост и официално да се разпореждате със случващото се вътре. В комбинация с Акт 14 ще получите и удостоверение по член 181, алинея 2.

След като започне грубия строеж, рано или късно ще преминете в етап завършена сграда. Този етап се подлага на контрол, след който ще получите Акт 15. Документът се издава от гореспоменатите лица плюс строителя на обекта и има за цел да удостовери в какво състояние е готов строежа по отношение на влизането в експлоатация.

Това е етапът, в който строителят предава готовата сграда на възложителя. Тук всички лица съставят акт, с който потвърждават, че проектът е завършен съгласно договорите, изискванията на закона, проектите за инвестиция и прочие. Към този акт се прилагат протоколите от задължителните единични тестове на машини и съоръжения. Един вид Акт 15 удостоверява, че Вие като възложител получавате строеж, който е годен за приемане от Ваша страна съгласно цялата документация. От този момент нататък строителят излиза от играта и всичко е в ръцете на инвеститора.

В акт 15 трябва да има описание на всеки един договор, свързан с изпълнението на строежа, протоколите и съставните актове, екзекутивната документация – от А до Я. Трябва да се добави и така нареченото досие на обекта, в което са вписани всички протоколи, декларации, дневници и т.н. – онова, което се изисква от съответния нормативен акт, по който се работи.

Както споменахме, трябва да се добави и документация за замервания, тествания и изпитания, които доказват правилната работа по строежа. Описва се цялостно мястото и всичко около него, за да се провери дали то е възстановено както е било преди началото на строежа. Ако има нещо недовършено, то трябва да се опише и съответно да се довърши преди да се подаде искане за разрешение за ползване на сградата.

С този Акт 15 трябва да се внимава много, тъй като той е най-важното основание, за да Ви бъде съставен Акт 16, който позволява да започнете да експлоатирате обекта, като годен за ползване.

Вместо Акт 16 може да срещнете определението „разрешение за ползване“, но това не е абсолютно равностойно тъй, като между двете определения има техническа разлика. Зависи каква категория е вашия строеж. Има две групи – от 1 до 3 и от 4 до 6 категория. В първия случай става въпрос за съоръжение, за което Акт 16 ще бъде издаден от съответна държавна комисия, която ще установи годността за ползване на обекта. След като получите акт 16, Вие ще го предадете в регионалната дирекция по контрол на строителство, която ще ви даде Разрешение за ползване. При втората група категории няма да Ви се състави Акт 16, а директно ще получите така нареченото Удостоверение за въвеждане в експлоатация, което се получава от главния архитект в общината по място.

С две думи, когато се сдобиете с документ от този  вид, Вие сте готови с всичко до край. Това разрешение или удостоверение доказва, че Вашият обект е реално достъпен за експлоатация и отговаря на всички норми за живот в него.

Проверката касае законността на сградата, която сте построили, истинността на проектите, които сте използвали и съответствието между използваните проекти и това, което физически се намира на място.

Най-лошото, което може да се случи е да има несъответствие между изпълнената сграда и одобрените проекти. Ако това се случи, Вие ще трябва да се сдобиете с екзекутивни документи.

Екзекутивната документация може да се изготви от този, който е изпълнил строежа или от лице, което възложителят е одобрил за работа. Тази документация върви заедно с всички останали строителни книжа и също подлежи на щателна проверка и одобрение.

Какво трябва да Ви казва интуицията в случай, че липсва правилната форма на Акт 16, която фактически прави сградата полезна за обитателите й? Може да има два отделни варианта. Строежът да не съответства на проектите, които съответните органи са одобрили или строителството, което е извършено да е без нужните одобрения на проектите, което значи, че сградата е незаконна и няма как да бъде разрешено тя да се ползва.

Надяваме се, че Ви бяхме полезни с това какво се крие зад Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Брокерите от Сиана Недвижими Имоти Русе знаят важността на тези документи. Има имоти, които са построени преди много години, но нямат издадено разрешение за ползване или Акт 16. Нашите брокери ще Ви информират за това.