Комасация на земеделски земи – значение, предимства

Какво е комасация на земеделски земи

комасация на земеделски  земиКомасация на земеделски земи, най – просто казано, е преразпределение на земи. Прави се в името на собствениците, за да получат те по-големи площи места на едно място. Сами се сещате, че предимството пред това да имаш много малки парчета имоти на много различни места е очевидно.

Нуждата от процеса комасация се е появила в края на 90-те години, в началото на прехода. Тогава земеделските имоти бяха върнати на техните собственици. Всичко беше раздробено по много неефективен начин. За сведение преди това връщане у нас е имало 7,98 милиона парцела, а в края на 90-те те са били малко над 8 милиона. Определено цифрите не са никак положителни и ето за това се е появила тази възможност.

Цялата процедура се регулира от Закона за комасация на земеделски земи.

Какъв ефект има комасация на земеделска земя върху собствениците

  • Собствениците на земя се възползват от тази възможност, защото това подобрява чувствително тяхната ефективност при използването на земеделска земя. Колкото по-малко са парцелите и колкото по-големи са те, толкова по-малко необработваеми парчета земя ще има. Това повлиява директно за по-голям добив на продукция.

комасиране на земеделски земиМного по-лесно е да обработваш едно единствено парче земя, защото ще ореш, ториш и сееш един път. Когато реколтата е готова за събиране, ти ще го направиш на един път. Ще спестиш много странични разходи и време по организирането на тази дейност на няколко различни места.

  • Когато собствениците имат комасирана земя, те могат да правят по-добри инвестиции!

Всеки, който има много и малки парчета земя ще ви каже, че е много трудно да планираш разходите си в дългосрочен план. Освен това е по-трудно да привлечеш финансиране от Европа. ЕС инвестира все повече в развитието на селските региони и е хубаво да си собственик на голямо парче земя, дори в момента да не желаеш да се занимаваш със земеделие. В бъдеще може да ти се отвори голям шанс за инвестиция! Най-малкото е, че ще можеш винаги да планираш своя разход за семена, обработване, торове и прочие.

ЕС винаги ще предпочита по-големите земи, защото те не са полезни само за техните собственици. Подобри ли се аграрната структура на едно землище, това повлиява стандарта на работа. Ако земеделците са добре, то и развитието на района ще върви добре. Дава се възможност за по-нататъшна инвестиции в системи за напояване, дренаж, по-хубави пътища.

Може ли всеки да участва в комасация на земеделски земи и как

Няма никакви изисквания по отношение на това кой може да участва. Трябва да имате земя или да желаете да си купите допълнително. Най-общо казано собствениците на земите се събират и се уговарят за уедряването на имотите си.

Прави се комитет от тях и се изпращат плановете им в Министерството по Земеделието и храните. От министерството предоставят експерти, които да помогнат и да контролират процеса. Правят се предварителни скици за уедряване и се изготвя кадастрална карта. Следва да се наемат консултанти, които да направят плановете за инфраструктурата, оценки на почвата и земята, планове за напоителни системи и прочие.

Ако плановете бъдат одобрени, от общинската служба по земеделие безплатно ще получите новите си документи за притежание на уедрен имот.

Надяваме се, че сме били полезни с това къде също може да инвестирате своите пари. Сиана Имоти Русе има оферти за продажба и на извънградски парцели и може да започнете своя избор от тук.