Потребителски кредит с ипотека – терминология

ипотека

Недвижимият имот е залог за коректното изплащане на кредита

Както наскоро ние от Сиана Имоти Русе обещахме, сега ще обясним основните термини, които ще срещнете при използването на потребителски кредит с ипотека. Много е важно да сме наясно с условията при изтеглянето на заем, защото става въпрос за доста голяма сума пари – грешките са недопустими.

Може би се питате защо споменаваме ипотечните кредити наред с потребителските. Истината е, че един жилищен кредит може да е не само ипотечен. Според размера на сумата може да изберете различни варианти. При потребителския кредит изискванията за обезпечение са по-малки, вземането на кредита е по-лесно, но размерът му е доста по-малък. Понякога е достатъчно само да гарантирате с поръчител и/или работна заплата, без имущество. Жилищният кредит с ипотека е идеален за по-големи суми, макар и процедурата да е по-тежка. Затова и обезпечението при него е по-голямо.

Преди да навлезем в дълбоките води трябва да сте наясно, че най-важен е вашият кредитен рейтинг. Той измерва кредитоспособността или иначе казано възможността да обслужвате коректно и навреме задълженията си. Гледат се ваши предишни кредити и изплащания, сегашното ниво на заплатата ви, наличието на добър трудов договор и прочие.

Кредит с ипотека – терминология

Нека започнем с лихвения процент при ипотечен кредит и потребителски заем.

кредит с ипотекаКакви лихви можем да очакваме при кредитиране?

Лихвата може да бъде плаваща и фиксирана (анюитетна).

  • Плаващата лихва се променя по някаква формула по време на изплащането на заема. Тази форма обикновено е съобразена с някой пазарен индекс. При този тип лихва, при положителен развой на събитията вие може да плащате по-малко лихви, тоест оскъпяването на кредита да е по-малко. При неблагоприятно развитие обаче, лихвата може да нарастне. За самите индекси и как влияят те на лихвата ще поговорим след малко. Разбира се има и някакъв процент надбавка, който е за банката.
  • Фиксираната лихва е еднаква от началото на кредита до неговия край или за определен период от време, в зависимост от офертата за ипотека или потребителски кредит. Тя обикновено се характеризира с по-висок начален процент от плаващата лихва, но за сметка на това имате спокойствието, че той няма да се промени до края на договорения период.

Какви индекси се използват във формирането на лихвата по кредит?

  • EURIBOR – Това е индексът, който се използва за определяне и сравняване на лихвеното равнище на определена група от банки в Еврозоната. Коефициентът представлява средното равнище на лихвата, при която тези банки си предоставят срочни депозити в евро.
  • LIBOR – Този индекс представлява средният процент на лихвите, по които се предлагат заеми на междубанково ниво на лондонския пазар.

Разбира се, има и български банкови индекси.

  • СОФИБИД и СОФИБОР – И тези индекси са обхванати от подобен механизъм. При тях се вземат котировките на депозити без обезпечение, които се предлагат на пазара на банките за определен срок от време и са в българска валута. Котировките за индексите се изпращат от банките в БНБ всяка сутрин преди обед. Защо се използват два индекса? СОФИБИД отразява средната котировка на пазара „купува“, а СОФИБОР отразява средната котировка на пазара „продава“.

В договорите за кредит често се среща и терминът ОЛП.

Това е основен лихвен процент, който се определя ежемесечно от БНБ. За формирането му се използва индексът ЛЕОНИА. Средноаритметично се изчисляват стойностите от работните дни на предходния месец.

Какво е ГПР и защо е по-висок от лихвата?

Това е годишен процент за разходи. Той представлява измерител на общата стойност на кредита като годишен процент от предоставената сума. Той е по-висок от годишния лихвен процент, тъй като в него влизат и разходите, които са за сметка на клиента – разглеждане на документи, отпускане и управление на заема и т.н. Използва се за сравнение на офертите на различни банки за идентични кредити!

Погасяване на кредит за жилище

Кредитът, който сте получили, независимо дали е кредит с ипотека или потребителски, се изплаща на база на погасителен план, който получавате от банката. В този погасителен план са вписани всички вноски. От там може да разберете кога и по колко трябва да внасяте като вноска по кредита.

Вноската може да е фиксирана или с други думи казано равна за всички периоди. Периодите може да са на седмица, месец, няколко месеца и прочие, в зависимост от договорът ви с банката. Има и намаляващи вноски. Започвате от по-голяма сума и лека-полека вноските стават по-малки. В този случай в началото на кредитния период е по-трудно, но колкото повече се приближавате към изплащането му, толкова по-лесно става то.