Защо се нуждаете от автоматизация на своя нов склад?

Може би вече си имате нов склад и се чудите как да оптимизирате работата си в него?

Покупката на нов склад не е лесно решение. Това е важен избор за една компания, която прави добра инвестиция в бъдещето с покупка на склад. За правилният избор – потърсете нашите брокери.

Наличието на собствен склад е доказателство за увеличаване на продажбите, оптимизирането на процесите в компанията и т.н.

нов складНо на етапа на анализа, като правило, важно е как работи един нов склад. И ако има някои „спадове“ в работата на склада, тогава със сигурност това не е никак добре за компанията.

Какъв е смисълът за внедряване на система за управление на ресурсите на клиентите и система за увеличаване на продажбите, ако стоките са неправилно въведени в склада?
Това е много важно, защото един нов склад може да бъде огромна база, в която в един момент да започне да цари тотален хаос.

Ето защо експертите винаги препоръчват да започнете със система за съхранение и отчитане на стоките и да автоматизирате работата в склада.

Обикновено складът на малки и средни компании е на най-примитивно ниво.

Счетоводството на складовете се поддържа ръчно и рядко се ползва софтуер. И ръчният метод за събиране и въвеждане на данни често не е ненадежден. Увеличаването на разходите за обслужване на стоките в склада води до увеличаване на себестойността на стоките.

Автоматизирането на складовата експлоатация е сравнително проста технология, чието изпълнение не изисква скъпо оборудване или софтуер.

По този начин автоматизацията реално снижава текущите разходи на компанията и доказва ползата от един нов склад.

В счетоводните системи е задължително да се въвеждат данни за баркодовете на номенклатурата на стоките.

За автоматизиране на работата на склада е необходимо специално оборудване.

нов складЩе трябват:

-скенери за баркодове за приемане, монтаж и доставка на стоки;
-терминали за събиране на данни за инвентара;
-принтер за етикети за отпечатване, ако е необходимо, собствено маркиране на стоките

Да разгледаме всеки от тези видове оборудване в новия склад по-подробно.

1. Баркод скенер

Баркод скенерът е компактно устройство, чиято основна функция е да чете информация от етикета на продукта и да го прехвърля в счетоводната система.

2. Терминал за събиране на данни

Терминалът за събиране на данни е специализирано устройство, представляващо преносим компютър с вграден баркод скенер.

Терминалът е предназначен предимно за бързо събиране на данни, обработка и предаване на информация за продукта по време на описа на стоките в склада.

Терминалът за получаване на данни има лъч за сканиране; монитор, на който може да се да види кой продукт е сканиран; и клавиатура за въвеждане на информация за количеството стоки и за изпълнение на различни команди.

3. Принтер за етикети

Принтерът за етикети е устройство, чрез което върху етикета се поставя изображение на баркод. В счетоводната система се формира етикет, който се отпечатва върху принтера.

Етикетите с баркодове трябва да бъдат отпечатани, когато липсват. Това се случва в случай, че има стока от доставчик, която няма баркод.

За целта не е нужно да се купува най-скъпия, но не и най-евтиния принтер за етикети.
Ето така наистина ще имате нов склад за чудо и приказ!