наем на жилище

Наем на жилище – важни аспекти за наемателя

Понятието за отдаване под наем на жилище – апартамент, къща или отделна стая на наемателя, е специфичен въпрос

Трябва да се отбележи, че собственикът на имота може да бъде едновременно физическо и юридическо лице. Наемателят е само физическо лице, ако го ползва основно за живеене. По-рядко е фирма. Наем на жилище се предоставя с условията на собственика.

Ползването на жилище под наем има голямо предимство – мобилност.

Винаги наемателят може да се премести в друг град или държава, където има привлекателно свободно работно място. Или ако в близост до жилището, което се дава под наем, има шумен ресторант или промишлено предприятие, то е напълно възможно наемателят да поиска да промени местоживеенето си.

Наем на жилище – не винаги има нужда да се инвестира в ремонти.

наем на жилище

Когато потребителските качества на даден имот падат, наемът също намалява.
Има ситуации, при които е трудно да се управлява апартамент под наем от страна на собственика. Например, по време на негови дълги пътувания или ако е в друго населено място. Много хора вярват, че недвижимите имоти са стабилен източник на доходи. През годините апартаментът все пак се амортизира и иска поддръжка.

Ще изтъкнем няколко ключови точки, които ще помогнат за правилния избор при наем на жилище:

  • Местоположение. Проучете околността и инфраструктурата.
  • Състоянието на стаята или апартамента. Имотът трябва да бъде чист, да има добри прозорци, врати, ВиК и мебели.
  • Собственик. Уверете се, че лицето, договарящо договора за наем, има правомощия да го направи. Проверете паспорта, пълномощното (ако имате работа с представител на собственика) прочетете документите.
  • Договор. Прочетете внимателно договора за наем преди да бъде подписан. Важно е да се уточни и срока за предизвестие, ако се прекрати договора по рано.
  • Цена на наема. Внимателно се уточнява какво заплаща наемателя, неустойките за щети и предсрочно напускане на жилището.

Специални случаи, които са важни при казуса: отдаване под наем на жилище .

На пазара на недвижими имоти има оферти за отдаване под наем на жилище без ремонт. Хората, които са в затруднено финансово положение, се съгласяват с такива възможности, надявайки се да се спасят.

Как да се процедира?

наем на жилище

В такава ситуация е необходимо да се сключи допълнително споразумение към договора за наем на жилище, където да се уточни какъв вид ремонт да се направи и в какъв период от време. Също така е желателно да се постигне съгласие за приблизителната цена на ремонта. Един реновиран апартамент може да бъде наеман на по-висока цена. За да се избегнат проблеми, е необходимо да се определят условията на ремонта, за да се компенсира неговата стойност от цената на наема.