Стъпките при покупка на апартамент

Какви са стъпките при покупка на апартамент? В тази статия ще разясним всички стъпки, които изграждат единен процес. От този процес и неговите отделни елементи зависи дали вие ще закупите собствено жилище, с което ще се гордеете, или такова, което ще ви донесе проблеми от различно естество. Четете внимателно!

Стъпките от процеса на покупка на апартамент

  • покупка на апартаментС какви пари разполагате за покупка на апартамент? Това е първият естествен въпрос, без който няма да минете. Ако сте се насочили към теглене на ипотечен кредит, огледайте внимателно критериите на банките и каква сума ще ви бъде отпусната. Имайте предвид, че няма да Ви бъде отпусната цялата сума, която Ви е нужна. Първо ще бъде направена оценка на Вашите възможности за погасяване на задължения, след това ще бъде направена оценка на имота, който ще ипотекирате, след това ще Ви бъде отпуснат процент от стойността, на която е оценено жилището. Т.е. от Вас се иска известна сума за самоучастие. Не забравяйте и прилежащите към сделката разходи – нотариални и държавни такси, комисионни за специалисти, плащане на данъци.
  • Пазете се от Некоректни агенции за имоти. Агенции за имоти Русе има немалко на брой, но Вие проучете внимателно, за да може избраният от Вас партньор да успее да избере желания имот на приемлива цена.
  • покупка на апартаментКогато одобрите даден апартамент за покупка и желаете да се стигне до сделка, е редно да подпишете предварителен договор с продавача. Този договор ще ви даде сигурност по параметрите в окончателния договор. А сигурността е една важна стъпка при покупка на апартамент.
  • За да станете окончателен собственик на имота, вие трябва да изповядате сделката пред нотариус. Той преглежда обстойно документацията и при нередности уведомява страните, за да бъдат проблемите изгладени. Нотариусът направлява процеса по прехвърляне и след като актовете бъдат вписани в Агенцията по вписванията, той ги предава на страната, която вече е станала пълноправен собственик на жилището.

В статията сме илюстрирали стъпките в най-съкратен вид. Както споменахме по-горе, много важен момент е изборът на професионална агенция за имоти Русе. Направите ли добър избор, няма да има сътресения преди и по време на сделката, тъй като брокерите, познавайки всички стъпки от процеса на избор и покупка на апартамент, ще Ви съдействат до момента на влизане във владение.