Покупка на жилище в съсобственост

Покупка на жилище в съсобственост

Съсобственици – Партньори

Покупката на нов дом е по-поносима, ако споделите разходите по това с някого от своето семейство или с приятели. Споделянето на имот с някой близък ще ви позволи да си купите мечтания дом, но без да рискувате да изпаднете в несъстоятелност. Това е един много добър среден вариант за по-младите хора и за тези, които вече не искат да живеят под наем. По този начин разполагате със собствено жилище и в същото време не сте платили цяло състояние за него. В бъдеще едната страна може да се договори с другата за откупуване на целия имот. Възможно е и да се преместите и да отдадете своята част под наем.

В по-ранна възраст, никой от нас не разполага с неограничен бюджет, за да си купи дома, в който мечтае да живее. Решението да си купиш жилище в съсобственост позволява да изберете една идея по-добър квартал, по-добра локация, по-добра околна инфраструктура.

За да се избегнат бъдещи проблеми, както при заемите от семейство и приятели, тук се сключва споразумение, което определя отношенията ви. Не е нищо сложно и една консултация с адвокат ще ви помогне да уредите условията и да ги скрепите с документ.

Ето няколко съвета за покупка на жилище в съсобственост

Кой ще води процеса?

Кой ще има превес при подписването на документи? Кой ще има, така да се каже, тежката дума? Хубаво е да се уредят и отношенията за трансфер на имота при смърт на един от съсобствениците. Звучи зловещо, но ако нямате наследници и имате някого предвид, то това трябва да се избере.

Покупка на жилище в съсобственост

Черно на бяло – Вашата гаранция

Всеки един от съсобствениците има еднакъв дял от жилището. С подписването на договор, вие определяте повече от възможните разногласия. Все пак, той може да е както равностоен, така и неравностоен. Трябва да уредите и тези въпроси, за да може всеки да се разпорежда със собствеността си по собствена воля. Ако другият съсобственик положи определени грижи за имота и го поддържа повече, то има вероятност той да го придобие. Хубаво е да не оставяте нещата на произвола на съдбата. Договорете се помежду си и направете това, което смятате за най-добре.

Какви са правата ви?

В повечето случаи, независимо какви са точните писания във вашия договор, то ще имате еднакви или близки права на ползване на имота. Всички собственици могат да пребиват и използват своята част от имота си. Ако в определен етап отдадете имота под наем заедно, то всеки трябва да взима по равно или по процента, който се води негово владение. За общите части обикновено всички имат достъп, освен ако не се договорите друго.

Да поговорим малко повече за споразумението между вас.

Споделянето на разходите за покупка нов дом може да облагодетелства всички, като ги облекчи в сумата, която ще дадат. Хубаво е всичко да е уредено документално между вас, преди каквито и да е пари да са излезли от джоба ви. Съсобствеността си има своите права и отговорности, които всяка една страна трябва да знае. Ето затова е полезно да имате един документ, който да показва всичко.

Може да е трудно да помислите за възникване на евентуален проблем занапред, все пак купувате имот с някой близък, но повярвайте това може да се случи. Колкото и да сте развълнувани, е добре да не омаловажавате документациите, защото те са това, което ще ви защити при евентуална среща в съда. Когато става въпрос за хиляди левове, то има няколко неща, които са най-важни и могат да повлияят на бъдещето ви най-много.

1. Трябва да определите точните проценти собственост! Ако сте 50/50 няма проблеми, но ако не е така, то всичко трябва да е записано на хартия. Може да платите по-малко за по-малка собственост от вашия нов дом или да платите повече за по-голяма, но това трябва да се поясни. Може да се откажете или другите да се откажат от общи площи, това също трябва да се поясни. На първо място трябва да се знае кой какво притежава и какво не.

2. Как ще се поделят бъдещите разходи, които ще възникнат? Разпределението на месечните разходи, като данъци, такси , сметки, поддръжка и т.н., трябва да са упоменати в споразумението. Ако имате различен процент притежание, то всички тези неща ще са аналогични на него.  Уредете и въпроса за бъдещи инвестиции – кой по колко може да отделя. Също трябва да се впише точка за инцидентните разходи, като е хубаво те да се поделят по същата схема като месечните. Ако не уредите това преди покупката на имота, със сигурност ще излязат разногласия.

Какво става, ако съсобственик иска да продаде? Когато един от съсобствениците реши да продаде своя дял, той не е длъжен да го продаде на някой, който е одобрен от останалите. Освен ако не е уговорено друго. В някои страни в споразумението се вписва, че другият собственик има право да откаже на един кандидат купувач, ако той му се стори неподходящ, но нищо повече. Това е единствено между вас и няма закон, който да ви задължи да направите нещо.