покупка на имоти

Промени в законите за покупка на имоти

Наскоро настъпиха промени в законите, касаещи покупка на имоти. Промяната се състои в това самите сделки при покупко-продажба и процедурите по тях да бъдат облекчени, за да се редуцира времето за финализиране. В тази статия ще Ви разясним какви точно са промените и каква полза имат те за гражданите. Сигурно е обаче, че законовите корекции ще „освежат“ пазара на недвижими имоти.

Съществени законови промени в сделките с покупка на имоти

  • Оформпокупка на имотиянето на кадастрална карта и регистри на територията на България ще се случва в по-облекчен и забързан ред, който за кратко време да обхване по-голямата част от земите в страната. До момента само около двадесет процента от територията е отразена в кадастралния регистър, но с новите промени това положително ще се промени. Със сливането на имотния регистър в кадастралния, сделките за покупка на имоти ще бъдат сключвани много по-лесно.
  • Вече ще бъдат номерирани поземлени имоти, сгради и вътрешни звена на обекти и съоръжения, но също така се урегулира номерацията на ограничените зони. Тези законови промени ще направят по-лесно оформянето и поддръжката на кадастралната карта.
  • Кадастърът ще бъде вече в дигитален формат и новите електронни услуги ще улеснят значително гражданите, както и техния достъп до информация за определен имот. Услугите за покупка на имоти ще бъдат по-евтини и вече няма да има нужда хората да теглят справки въз основа местоположението на имота – от сега нататък всеки кадастрален клон ще осигурява това, независимо къде се намира съответният имот. Редуцираните разходи за гражданите със сигурност са приятна новина.

Покупка на имоти – вече с облекчения в процедурите

Законовитепокупка на имоти промени ще допринесат за хармонизирането между държавата и гражданите и по-специално в сферата покупка на имоти, където до момента се наблюдаваше известен безпорядък и затруднение. С новите облекчения Вашата покупка на имоти ще става далеч по-лесно и ще можете да бъдете по-информирани от преди. Ако желаете да намерите Вашият дом-мечта, можете да се обърнете към агенция Сиана Имоти Русе, която с нужния професионализъм ще сбъдне Вашата мечта.