Покупка на имот Русе в няколко кратки стъпки

покупка на имот РусеПокупка на имот Русе е сложен процес, който е свързан с търсене, огледи, избор, компромиси, набиране на средства чрез ипотечен кредит, например, или чрез продажба на имот и т.н. Процесът не е толкова елементарен и изисква от Вас знание и предпазливост. В крайна сметка се достига до момента на самата сделка. Какво Ви очаква тогава? Ако се възползвате от услугите на агенция за недвижими имоти, брокерите ще Ви помогнат от началото до края на целия процес.

Покупка на имот Русе – стъпки

  • Едно от основните звена от процеса на покупка на имот Русе е нотариусът. Той е този, който ще провери документацията на имота и ще изповяда сделката. Нотариусът е важен, тъй като, ако е избран правилно и има нужната компетенция и коректност, възникването на проблеми около сделката е много малко вероятно. Затова внимавайте какъв нотариус избирате!
  • покупка на имот РусеПодготовка на документите, които са нужни за сделката. От страна продавач се осигуряват нужните за сделката документи: данъчна оценка, кадастрална скица или схема, удостоверение за наследници и др. Купувачът заплаща издаването на Удостоверение за тежести върху имота. Тази проверка може да бъде извършена при нотариуса.
  • Нотариусите и адвокатите имат право да изготвят нотариален акт. Когато изчитат съдържанието на акта, следете за нередности и ги дискутирайте. Ако всичко е наред, актът се подписва от нотариуса и двете страни.
  • Сумата по сделката е възможно да се заплати по два начина – накуп или на части, в зависимост от споразумението на страните. Цената за имота не се заплаща предварително, а след като нотариусът изчете нотариалния акт. Страните отиват в банката и купувачът прави превода на парите, след което отново се връщат при нотариуса.
  • При получаване на плащането (може още при предварителния или окончателния договор), изискайте всички ключове от имота. В срок от около една седмица нотариалните актове са вписани е Имотния регистър и се връщат на нотариуса, откъдето страните си ги взимат.

Бъдете внимателни при покупка на имот Русе и следете целия процес изкъсо. За да не се сблъскате с множество проблеми около сделката, ви препоръчваме да се обърнете към агенция за недвижими имоти, която ще ви разясни и улесни целия процес на покупка на имот.