Рефинансиране

Рефинансиране на кредит от банка – особености

Кога се налага рефинансиране на заем от банка?

В трудни финансови ситуации, ако човек има дълг към финансови институции, то той се опитва да намери изход от тази ситуация, а това може да бъде чрез рефинансиране. Всеки един от представените банкови продукти има своите предимства и недостатъци. Необходимо е да се определят приоритетите и да се избере най-подходящото кредитиране.

Каква е същността на рефинансирането?

Рефинансиране

Рефинансирането е създаването на нов заем за изплащане на стари дългове в други финансови институции. В момента клиентът не може да се справи с погасяването за взет заем от дадена банка. Хората често вземат потребителски или жилищен кредит. Условията за рефинансиране могат да се различават по отношение на лихвения процент и срока.

Офертата за рефинансиране позволява на клиента:

1.Да се намали годишния лихвен процент. Лихвите по потребителските кредити варират в зависимост от ситуацията на финансовия пазар и икономиката. Клиентът в периода на неблагоприятни условия може да вземе заем. Но ако клиента не се справя с вноските, тогава той отива в друга банка с искане за рефинансиране, където му се дава най-добрата оферта.

2.Да се намали размера на месечната вноска. Това се постига или чрез намаляване на лихвения процент, или чрез увеличаване на срока на кредита. Например, ако срокът е бил първоначално 2 години, то след рефинансиране той се увеличава до 3 години, като по този начин месечните вноски намаляват. Но трябва да се разбере, че размерът на самия дълг се увеличава поради лихвените плащания с една допълнителна година.

Рефинансиране

3.Да се промени валутата на заема. Това е особено важно при нестабилност на валутния пазар. Клиентът може да вземе заем в долари, тъй като лихвата по долара е по-ниска. Но колебанията в световните цени на петрола и други фактори водят до промени в курса, а плащанията могат да станат огромни. В този случай, кредитополучателят отива в друга банка, където му се предлага рефинансиране в евро, което ще бъде много по-изгодно в настоящата ситуация.

4.Да се комбинират няколко потребителски кредита в един – това е чест вариант за рефинансиране в наше време.

ВАЖНО!

Някои банки могат да изискват допълнителна информация при тази операция или поръчители. Необходимо е също така да се провери кредитната история, според резултатите от която се взема решение: банките могат да откажат рефинансиране.