Покупка на апартамент с ипотека

Покупка на апартамент с ипотека

Покупка на апартамент с ипотека оказва се, че случаите са прости и сложни

Почти половината от апартаментите, пуснати за продажба на вторичния пазар днес, са ипотекирани. Тоест, те имат непогасени дългове по ипотечни заеми, а самите апартаменти са заложени от банки. Независимо от това продажбите на такива апартаменти са станали толкова често срещани, че почти винаги се извършват на пазарни цени – без отстъпки при наличието на обезпечение.

Съвсем типична ситуация е, когато купувачът разгледа определен брой апартаменти на вторичния пазар и се спира на три или четири най-подходящи за него. Може всички те да са с ипотека. И тогава възниква избор – дали да се купи апартамента и какви рискове има?

Днес повечето купувачи предпочитат покупка на апартамент, който не е ипотекиран.

Наистина сделката с ипотекиран апартамент изисква повече внимание и документи.

Какво означава това?

Покупка на апартамент с ипотека

Всеки апартамент, закупен с ипотека, е собственост на банката, докато собственикът му изплати изцяло ипотеката. Често собственикът решава да продаде такъв апартамент дори преди да го е изплатил изцяло на банката.

Първо, трябва да се изплати дълга по заема (почти винаги това се прави с пари, които продавачът е получил като депозит от купувача). Така банката премахва тежестите. След това се изготвя сделка – страните подписват договора за покупко-продажбата  и сделката се изповяда.

Както може и ипотеката да бъде прехвърлена на новия собственик. Става дума за цесия.

Покупка на апартамент с ипотека

Има и трети вариант, когато купувачът става собственик на апартамента чрез кредит от банка, предварително е уведомена за характера на сделката. Експертите отбелязват, че сега ипотекираните апартаменти се търгуват на пазара на недвижими имоти почти наравно с тези, които са без тежест.

В някой сайтове за недвижими имоти  рядко се споменава, че апартаментът за продажба е с ипотека. Човек идва да подпише предварителен договор и да плати аванс. Това обаче по правило не се превръща в пречка за сделката.

Съвет – при покупка на апартамент с ипотека търсете съдействие на агенция за недвижими имоти, за да се предпазите от рискове.