Продажба на Атрактивен Парцел в Индустриален Парк - Русе

824 000 EUR

Повече информация за имота:

  • Площ:29045 кв.м.
  • Асфалтов път:Да
  • Вода:Да
  • Канализация:Да
  • Лице:138 м
  • Подрайон:бул. Тутракан
  • Път:да
  • Регулация:Да
  • Ток:Да

Агенция за недвижими имоти Сиана продава атрактивен поземлен имот с площ от 29 045 кв.м, ситуиран в границите на Индустриален парк - град Русе. По градоустройство и начин на трайно ползване е с отреждане за машиностроителна и машинообработваща дейност. Парцелът разполага с изградена около него техническа инфраструктура - асфалтови пътища, водопровод, канал, електрозахранване и газоподаване. Теренът е равнинен, граничи с асфалтов път, изграден за Индустриален парк Русе и  с новия асфалтов път за Логистичен парк - Русе. Пътищата са съобразени с транспортния достъп за камиони. Западно от имота преминава захранващ водопровод, а в непосредствена близост е първата ревизионна шахта. По южната страна преминават захранващи кабели 20kV подземно в кабелен колектор.